Tematy

Małopolska zabytek zadbany. Dobre praktyki i oferty inwestycyjne.

Marek Nawara (wstęp) Przekazując w Państwa ręce pozycję wydawniczą zawierającą przykłady „dobrych praktyk” przywrócenia do życia obiektów zabytkowych oraz prezentację możliwości, jakie stwarza inwestowanie w nieruchomości, pragnę podkreślić znaczenie szeroko pojętej opieki nad zabytkami. Wyrażam nadzieję, że przedstawione w niniejszej publikacji oferty inwestycyjne obiektów zabytkowych przeznaczonych do zagospodarowania spotkają się z szerokim zainteresowaniem przedsiębiorców i, w rezultacie, te jakże cenne …

Małopolska zabytek zadbany. Dobre praktyki i oferty inwestycyjne. Czytaj więcej »

Małopolskie muzea na wolnym powietrzu. Architektura drewniana

Marek Nawara (wstęp) Jednym z celów wydawnictwa opisującego i obrazującego małopolskie muzea na wolnym powietrzu jest przypomnienie piękna, bogactwa, niezwykłości i autentyzmu naszego dziedzictwa kulturowego.Każdy skansen, poza wartością zabytkową, w sposób oryginalny przybliża nam – mieszkańcom Małopolski i naszym gościom – obraz dawnej kultury i obyczajów. Wiekowe budynki zatopione w naturalnym krajobrazie mówią i świadczą o rozwoju cywilizacyjnym i społecznym naszego regionu. Z satysfakcją …

Małopolskie muzea na wolnym powietrzu. Architektura drewniana Czytaj więcej »

Polska dołączyła do strefy Schengen

Mocom harnasiowego rzonda przisiongamy na ślebodę, co w piykny nocny cas, z 20 na 21 Godnika 2007 roka, na Łysej Polania prasneli my – Poloki i Słowoki ślaban granicny. Piyknie pytomy cobyście wzieli se tyn haw kawałek piecyntowanego ślabana i godoli syćkim: Precki ze ślabanami! Układ z Schengen to porozumienie znoszące kontrole na granicach wewnętrznych …

Polska dołączyła do strefy Schengen Czytaj więcej »

MAŁOPOLSKA NA SPORTOWO

Wstęp do wydawnictwa Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

KRAJOBRAZ KULTUROWY

Wstęp do wydawnictwa:Krajobraz Kulturowy. Działania Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w roku 2007