Małopolska zabytek zadbany. Dobre praktyki i oferty inwestycyjne.

Marek Nawara (wstęp)

Przekazując w Państwa ręce pozycję wydawniczą zawierającą przykłady „dobrych praktyk” przywrócenia do życia obiektów zabytkowych oraz prezentację możliwości, jakie stwarza inwestowanie w nieruchomości, pragnę podkreślić znaczenie szeroko pojętej opieki nad zabytkami.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione w niniejszej publikacji oferty inwestycyjne obiektów zabytkowych przeznaczonych do zagospodarowania spotkają się z szerokim zainteresowaniem przedsiębiorców i, w rezultacie, te jakże cenne i interesujące obiekty ocalone zostaną od zniszczenia i zapomnienia