Wrota Małopolski

Dziennik Polski, 31.01.2002

– Mam nadzieję, że dzięki technologii Microsoftu, Internetowi oraz wejściu w życie ustawy o podpisie elektronicznym, za dwa – trzy lata będzie możliwe np. założenie firmy bez wychodzenia z domu. Przyczyni się to z pewnością do ograniczenia korupcji, bo cała operacja odbędzie się poza plecami urzędników – stwierdził obrazowo Marek Nawara, marszałek małopolski, który w imieniu województwa złożył podpis elektroniczny na umowie z Microsoftem. Umowa uprawomocni się jednak dopiero 16 sierpnia 2002 r., kiedy wejdzie w życie ustawa o podpisie elektronicznym, przyjęta przez Sejm we wrześniu ubiegłego roku.

Wczoraj województwo małopolskie podpisało z firmą Microsoft Sp. z o.o. umowę w sprawie budowy spójnej infrastruktury informacyjnej.

   – W ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania województwem realizowanych jest kilka projektów, w tym portal internetowy „Wrota Małopolski”, który będzie służyć obywatelom i firmom do korzystania z usług elektronicznych i zasobów informacji oferowanych przez wszystkie urzędy administracji samorządowej w regionie – poinformował wicemarszałek Andrzej Sasuła. „Wrota Małopolski” mają umożliwić Małopolanom m.in. załatwianie swoich spraw bez ograniczeń czasowych, bo przez Internet będzie można wysyłać dokumenty o dowolnej porze, ma się też skrócić okres oczekiwania na załatwianie spraw.  Microsoft sp. z o.o. od kilku lat jest strategicznym partnerem województwa małopolskiego.(K.W.)

Money.pl, 8.08.2002

ComArch i Interia wykonają samorządowy portal internetowy

Konsorcjum spółek ComArch SA i Interia.pl SA będzie wykonawcą portalu 'Wrota Małopolski’ pierwszego w Polsce systemu internetowego dostępu do urzędów (e-Government).

W czwartek podpisana została pomiędzy województwem małopolskim a konsorcjum ComArch SA i Interia.pl SA umowa wykonawcza na realizację serwisu internetowego 'Wrota Małopolski’ – powiedział podczas konferencji prasowej Marek Nawara, marszałek województwa małopolskiego.

Realizacja pierwszej fazy projektu, zaplanowana do końca listopada tego roku będzie kosztować województwo 452 tys. zł. Zakończenie całego projektu przewidziane jest na 2005 rok.

Naszym zamiarem jest także to, żeby cały obieg dokumentów pomiędzy obywatelami i urzędami samorządowymi szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego mógł się odbywać drogą elektroniczną w wykorzystaniem podpisu elektronicznego – zaznaczył Janusz Filipiak, prezes ComArch SA.

W jego ocenie wdrożenie systemu e-Government przez ComArch SA wyznacza strategiczny kierunek rozwoju spółki, która sektor publiczny uważa za jeden z najbardziej perspektywicznych obszarów rynku informatycznego w Polsce.