KRAJOBRAZ KULTUROWY

Wstęp do wydawnictwa:
Krajobraz Kulturowy. Działania Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami w roku 2007