Most otrzymał imię Marka Nawary, pierwszego marszałka województwa małopolskiego. Dowód sumiennej pracy dla Małopolan

W Zakolu Raby i Wisły. Szczurowski Magazyn Informacyjny. 2/2018

Most na Wiśle w Górce na stałe wrósł w krajobraz gmin Koszyce i Szczurowa. Był największą inwestycją infrastrukturalną zaplanowaną i zrealizowaną przez samorząd województwa małopolskiego pierwszej kadencji, czyli w latach 1998-2002. Porozumienie w sprawie jego budowy podpisano 9 marca 2001 r. w specyficznym miejscu na promie pływającym wówczas po Wiśle. Oprócz marszałka Marka Nawary podpisy złożyli wójtowie Marian Zalewski ze Szczurowej i Stanisław Rybak z Koszyc oraz starostowie powiatów brzeskiego i proszowickiego. Uroczystość nadania mostowi imienia odbyła się na dwa dni przed siódmą rocznicą śmierci pierwszego marszałka. Wzięli w niej udział m.in. Monika Karlińska-Nawara, marszałek Jacek Krupa, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. – To dla mnie bardzo ważny i wzruszający dzień. Jestem bardzo wdzięczna społecznościom gmin Koszyce i Szczurowa, że podjęły taką decyzję. A to, że sprawa nie wzbudziła kontrowersji, to dla mnie podwójna radość. Dziękuję bardzo za to panu wójtowi gminy Szczurowa Marianowi Zalewskiemu i wójtowi gminy Koszyce Stanisławowi Rybakowi. Składam także podziękowania dla radnych na ręce przewodniczących Rad Gmin Kazimierza Tyrchy i Tadeusza Nawrota. Z serca dziękuję wszystkim mieszkańcom obydwu gmin. Również województwo ma w tym swój wielki udział. Serdecznie słowa podziękowania kieruję do pana marszałka Jacka Krupy, który od momentu, gdy został przewodniczącym Zarządu Województwa Małopolskiego, aktywnie wspierał pamięć o moim mężu – mówiła wdowa po marszałku Monika Karlińska-Nawara. – Marek Nawara zostawił po sobie nie tylko dobre wspomnienia, ale wiele namacalnych dowodów swojej sumiennej pracy dla Małopolan. Jednym z nich jest właśnie ten most na Wiśle.

Ta niezwykle ważna dla Małopolski inwestycja była wstępem, a jednocześnie symbolem znaczącej roli, jaką przyszło odegrać samorządowi województwa w rozwoju całego regionu – podkreślił podczas uroczystości zorganizowanych w Górce marszałek Jacek Krupa. – Na ten most mieszkańcy gminy Koszyce i gminy Szczurowa czekali bardzo długo – stwierdził wójt Zalewski. Był bardzo potrzebny zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ale w okresie międzywojennym państwo miało inne priorytety. Podobnie było przez kilkadziesiąt lat po wojnie, więc przez Wisłę trzeba było przeprawiać się promem. Dopiero gdy powstał samorząd wojewódzki, koncepcja budowy znalazła poparcie wśród przedstawicieli władz Małopolski, a marszałek Marek Nawara czuwał nad nią od samego początku. Od przerzucenia mostu przez Wisłę na granicy Sokołowic i Górki rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 z Koszyc do Brzeska. Umożliwiono w ten sposób stworzenie połączenia drogowego o wysokich parametrach technicznych pomiędzy północnymi obszarami województwa małopolskiego oraz graniczącym z naszym regionem województwem świętokrzyskim, a zlokalizowanymi na południu przejściami granicznymi ze Słowacją, wraz z możliwością wjazdu i zjazdu na autostradę A-4. Dodatkowo dzięki przeprawie mostowej w Sokołowicach-Górce powstał nowy szlak komunikacyjny z Warszawy do Nowego Sącza, skracający drogę w stosunku do poprzedniej trasy o 50 km. Most o długości 426 i szerokości 12,2 m posiada konstrukcję stalową, dwudźwigarową, siedmioprzęsłową na podporach żelbetowych. Do budowy wykorzystano 1350 ton stalowych elementów nośnych. Realizacja inwestycji kosztowała ponad 20 mln złotych. W chwili powstawania była to jedna z najnowocześniejszych i najdłuższych konstrukcji mostowych w Polsce, zaprojektowanych tak, aby współgrała charakterem z lokalnym krajobrazem. Był też pierwszym w Polsce mostem zbudowanym przez samorząd regionalny. Otwarcie mostu nastąpiło 24 października 2002 r. Marek Nawara urodził się 18 kwietnia 1956 r. w Krakowie. W latach 1990-1998 był wójtem gminy Zielonki i przewodniczącym Sejmiku.