X Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Marek Nawara (wstęp)

Małopolska jest regionem o największej w Polsce liczbie zabytków, miejscem narodzin polskiej kultury, pielęgnowanych tradycji i urozmaiconych warunków naturalnych. Wszystko to stanowi nasze regionalne dziedzictwo, którego musimy strzec, które musimy upowszechniać i popularyzować: wśród Małopolan – aby znali je i byli z niego dumni, oraz w kraju i zagranicą – aby nasz Region nadal cieszył się renomą w Europie.

Już dziesiąty raz swój wielki wkład w dzieło upowszechniania historii i zabytków regionu mają Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowane przez samorząd regionalny od 1999 roku. Co roku podczas dwóch dni goście oraz mieszkańcy Małopolski mogą zwiedzać często niedostępne na co dzień zabytki, a także poznawać przeszłość i tradycje regionu, uczestnicząc w licznych imprezach towarzyszących.

Dni Dziedzictwa są z powodzeniem realizowane jako stały element integrujący region i promujący jego wspaniałą spuściznę historyczną, stanowiącą ważną część dziedzictwa narodowego. Idea corocznego organizowania dni odbierana jest przez zwiedzających jako wartościowe przedsięwzięcie
edukacyjne i promocyjne, dzięki któremu ukazane jest zarówno bogactwo, różnorodność i atrakcyjność zabytków Małopolski, jak i pielęgnowanych tradycji, w tym zawodów rzemieślniczych. Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to także ważny przyczynek do dokumentowania zasobów kulturowych Małopolski, które są przeogromne, a w wielu przypadkach ze względu na zaszłości ustrojowe i trudną historię Polski, nie do końca opisane, a przez to niedoceniane.

W dotychczasowych dziesięciu edycjach Dni udostępniono zwiedzającym 150 obiektów zabytkowych, m.in. klasztory, kościoły, muzea, kompleksy dworskie, pałace, wiekowe ogrody i stare nekropolie, miasteczka z ich charakterystyczną zabudową, zabytki sztuki ludowej i budownictwa. W organizację
Dni angażują się lokalne samorządy, domy kultury, stowarzyszenia, szkoły, wolontariusze, a nade wszystko właściciele i gospodarze obiektów zabytkowych, często osoby prywatne. Od 2003 roku w czasie Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego wręczana jest Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków architektury drewnianej Małopolski oraz ich promocji.

Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić wydawnictwo jubileuszowe, podsumowujące Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Znajdziecie tu Państwo informacje dotyczące wszystkich dziesięciu edycji Dni Dziedzictwa. Warto zapoznać się z jego treścią. To klucz do skarbca małopolskiej historii, kultury i tradycji, w którym naprawdę nie brakuje klejnotów.