Konferencja dedykowana pamięci Marszałka Marka Nawary.

Miasto NS. Tygodnik i Portal Nowosądecki 31 maja 2012

Premier Jerzy Buzek był gościem konferencji dedykowanej pamięci Marszałka Marka Nawary, która odbyła się 25 maja w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. W konferencji uczestniczyli Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza, Jerzy Wituszyński Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Marta Mordarska oraz Leszek Zegzda radni Województwa Małopolskiego, Stanisław Kracik były Wojewoda Małopolski, Krzysztof Pawłowski rektor WSB- NLU, dr Jerzy Jedliński były doradca Marszałka Marka Nawary, dr hab. Stanisław Mazur przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz zaproszeni goście, wśród których byli współpracownicy i przyjaciele Marszałka. Zgromadzonych gości powitała żona śp. Marka Nawary Monika Karlińska Nawara, która przypomniała, jak ważnym dla jej męża był rozwój Małopolski. W kontekście obchodów 20lecia WSB-NLU podkreśliła, że mąż cenił edukację, znaczenie WSB-NLU w Nowym Sączu i zdawał sobie sprawę, jak trudnym było założenie uczelni w tych czasach. Premier Jerzy Buzek przypomniał natomiast ostatnie spotkanie z marszałkiem: Gratulował mi wyboru na szefa Parlamentu Europejskiego, a ja gratulowałem mu wygranej z chorobą. Było to spotkanie przyjaciół… wspominał były premier. Następnie dyskutowano na temat rozwoju Małopolski. Dr hab. Stanisław Mazur przedstawił raport Kurs na innowacje, Monika Kamińska zaprezentowała ofertę MMC Brainville, a dr Jerzy Jedliński wygłosił wykład pt. Regiony wiedzy w polskich warunkach miraż, pułapka czy wehikuł rozwoju. Konferencję poprowadził dr Rafał Matyja. Spotkanie było okazją do wręczenia żonie Marszałka wyróżnienia przyznawanego przez WSB-NLU dla osób wspierających uczelnię. Natomiast przed południem Monika Karlińska Nawara zasadziła symboliczne drzewko imienia swojego męża w Parku Pamięci Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Marek Nawara urodził się 18 kwietnia 1956 r. w Krakowie. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą oraz studium podyplomowe zarządzanie firmą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach był wójtem gminy Zielonki i przewodniczącym sejmiku krakowskiego. Poseł na Sejm w latach (AWS), od 1998 r. radny województwa małopolskiego. W latach oraz marszałek województwa małopolskiego. Założyciel i prezes stowarzyszenia Wspólnota Małopolska. Marek Nawara był jednym z twórców obecnego kształtu ustroju samorządu w Polsce oraz jednym z najaktywniejszych polskich samorządowców. Gdy pełnił funkcje wójta, gmina Zielonki była wielokrotnie przywoływana i nagradzana jako wzór samorządowego sukcesu. W kadencji marszałek Nawara koordynował prace nad przygotowaniem pierwszej strategii rozwoju województwa. Zastosowano wtedy unikatowe rozwiązanie, polegające na szerokiej partycypacji społeczności regionu w tworzeniu strategii poprzez stworzenie tzw. Małopolskiej Listy Szans. Był to ewenement w skali krajowej. Marek Nawara był też inicjatorem powstania pierwszego w Polsce internetowego portalu regionalnego Wrota Małopolski. Z jego inicjatywy województwo wprowadziło system dotacji na rzecz ratowania zabytków, wspierania bezpieczeństwa poprzez przekazywanie samochodów strażackich jednostkom OSP. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Ratowanie Życia i Ochronę Mienia Czwartek, 31 maja 2012 oraz Srebrnym Medalem 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej. Za szczególne zasługi dla samorządności w Polsce wyróżniony Nagrodą im. Grzegorza Palki (nazywanej samorządowym Oscarem). W 2010 r. podczas kongresu 20-lecia polskiego samorządu otrzymał Różę im. Franciszki Cegielskiej nagrodę za szczególne zasługi dla samorządności w Polsce. Potrafił budzić emocje, ale nawet jego antagoniści zawsze podkreślali, że jako szef samorządu mocno angażował się w sprawy Małopolski. Według współpracowników był ambitny i bardzo wymagający, ale też imponował kompetencją, pracowitością i dyscypliną. R. K