Małopolskie muzea na wolnym powietrzu. Architektura drewniana

Marek Nawara (wstęp)

Jednym z celów wydawnictwa opisującego i obrazującego małopolskie muzea na wolnym powietrzu jest przypomnienie piękna, bogactwa, niezwykłości i autentyzmu naszego dziedzictwa kulturowego.
Każdy skansen, poza wartością zabytkową, w sposób oryginalny przybliża nam – mieszkańcom Małopolski i naszym gościom – obraz dawnej kultury i obyczajów.

Wiekowe budynki zatopione w naturalnym krajobrazie mówią i świadczą o rozwoju cywilizacyjnym i społecznym naszego regionu.

Z satysfakcją stwierdzam, ze małopolskie skanseny wspaniale się rozwijają. Zapewniam, że nie pozwolimy tym samym odejść w zapomnienie magicznym wnętrzom zabudowań, w których mieszkali i z których korzystali nasi ojcowie: drewnianym kościołom, cerkwiom, zborom, stodołom, młynom, foluszom, oborom. Nasze wspomnienia potrzebują takich miejsc. Następne pokolenia potrzebują takich miejsc.