Nagroda Jerzmanowskich, list od Marszałka Sejmu

Pan
Marek Nawara
Marszałek Województwa Małopolskiego

Pan Profesor
Andrzej Białas
Prezes Zarządu
Polskiej Akademii Umiejętności

Warszawa 6.02.2009

Szanowni Panowie, Drodzy Państwo,

z wielkim zainteresowaniem odebrałem wiadomość o wręczeniu, po raz pierwszy po sześćdziesięciu latach, Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Wznowienie i kontynuowanie inicjatywy zapoczątkowanej przez Erazma Jerzmanowskiego — wspaniałego społecznika i filantropa — budzi moje uznanie oraz szacunek dla tych wszystkich, którzy postanowili dalej prowadzić jego dzieło. Rad jestem ogromie, że Laureatką Nagrody została w tym roku Pani Janina Ochojska-Okońska. Uhonorowaliście dziś Państwo bowiem osobę o wielkiej wrażliwości, bardzo świadomą potrzeby działania dla dobra drugiego człowieka. Pani Janina jest, rzec można bez wahania, osobą niezwykłą, od lat silnie zaangażowaną w pomoc tym wszystkim, którzy potrzebują wsparcia — niezależnie od pochodzenia, miejsca zamieszkania i koloru skóry. W dzisiejszym świecie to niestety bardzo rzadka aktywność. Dlatego tak ważne i cenne jest dostrzeganie i wyróżnianie tych, dla których stała się ona treścią życia. Proszę więc pozwolić, że choć tą drogą przyłączę się do gratulacji i z serca powinszuję szacownej Laureatce. Wierzę, że dzięki takim osobom, jak Pani Janina Ochojska-Okońska oraz takim dziełom, jak Polska Akcja Humanitarna świat stanie się lepszy, mniej będzie cierpienia, a wartości humanitarne i chęć pomagania będą bliższe nam wszystkim. Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam zgromadzonych na Wawelu gości.

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP