Pogrzeb Marka Nawary

Pod Lubogoszczą. Gazeta Samorządu Miasta Mszana Dolna Rok 2011 Nr 2 Lato

Marek Nawara, 18.04.1956 r. – 25.05.2011 r., Honorowy Obywatel miasta Mszana Dolna. Kiedy w lutym 2009 roku upadł na alpejskim stoku szusując na nartach, cała Małopolska wstrzymała oddech – w kościołach przez ponad trzydzieści dni, kiedy to austriaccy lekarze utrzymywali Marszałka Marka Nawarę w stanie śpiączki farmakologicznej, o powrót do zdrowia odprawiane były dziesiątki mszy świętych zamawianych przez małopolskich samorządowców. Wybudzony, jak najprędzej chciał wrócić do swojego gabinetu przy Basztowej 22. Ten Tytan pracy, jak mawiali o Marku Nawarze ci, którzy Go znali, musiał zwolnić. Wymagający najpierw od siebie, współpracownikom również stawiał wysokie wymagania. Nie liczył czasu – jeśli sprawy Małopolski tego wymagały, potrafił pracować po kilkanaście godzin na dobę. Przygodę z samorządem rozpoczął w swoich rodzinnych podkrakowskich Zielonkach – wygrał wybory do Rady Gminy i został Wójtem – gminą ze znakomitymi skutkami zarządzał przez 8 lat. Zasiadał również w Sejmiku Województwa Małopolskiego, a jego Marszałkiem był przez dwie kadencje, najpierw w latach 1998-2002 i ostatnio od roku 2006 do 2010. Reprezentował także nasz region w Parlamencie, będąc posłem na Sejm RP III kadencji. Od stycznia 2007 roku datują się ściślejsze związki Marszałka Marka Nawary z Mszaną Dolną – wtedy to z nieukrywanym wzruszeniem przyjął Tytuł Honorowego Obywatela naszego miasta. Trochę przekornie mówił, że na niego nie zasłużył, ale zrobi wszystko, by być godnym tego zaszczytu. Dziś możemy powiedzieć, że słowa dotrzymał, że Mszana Dolna znalazła w Jego sercu miejsce poczesne. Zawsze znajdywał czas, by samorządowców z naszego miasta przyjąć, wysłuchać i doradzić. Lata 2006-2010 były dla Mszany Dolnej latami bardzo udanymi – to w minionej kadencji obficie spłynęły unijne środki, a ich podziałem dla małopolskich samorządów zajmował się Zarząd Województwa, na którego czele stał Marek Nawara. Panie Marszałku, szybko żyłeś i za szybko odszedłeś – w Małopolsce jest jeszcze tyle do zrobienia. Delegacja Miasta Mszana Dolna – burmistrz Tadeusz Filipiak oraz zastępca burmistrza Michał Baran wraz z pocztem sztandarowym, złożonym z górali Zagórzan, pożegnała swojego Honorowego Obywatela podczas uroczystej mszy świętej w bazylice Mariackiej w dniu 1 czerwca br.