Polska dołączyła do strefy Schengen

Mocom harnasiowego rzonda przisiongamy na ślebodę, co w piykny nocny cas,
z 20 na 21 Godnika 2007 roka, na Łysej Polania prasneli my – Poloki i Słowoki ślaban granicny.
Piyknie pytomy cobyście wzieli se tyn haw kawałek piecyntowanego ślabana i godoli syćkim:
Precki ze ślabanami!

Układ z Schengen to porozumienie znoszące kontrole na granicach wewnętrznych państw sygnatariuszy. Zostało podpisane 14 czerwca 1985 roku w luksemburskim mieście Schengen między Belgią, Francją, Holandią, Luksemburgiem i RFN. Umowa reguluje swobodny przepływ osób w ramach ruchu bezwizowego określanego jako strefa Schengen. Do układu z Schengen należy obecnie 26 państw. Grupę tworzą 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia i Norwegia, wchodzące w skład Związku Paszportowego Krajów Nordyckich, oraz Szwajcaria i Liechtenstein, który jest z grupą z Schengen stowarzyszony.