Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska

Słowo wstępne marszałka województwa do dwutygodnika małopolskiej „Solidarności „Serwis Informacyjny”
z okazji 30. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”

„Solidarność” 1980 roku była wielkim ruchem społecznym i niepodległościowym, który przyniósł wyzwolenie Polski i Europy Wschodniej spod jarzma sowieckiego. Nie wolno nam zapomnieć, że 10 milionów członków „Solidarności” zaangażowanych w sprawę wolnej Polski otworzyło nowy rozdział pokojowej walki o niepodległość i demokrację. Obalenie komunizmu nastąpiło za sprawą „Solidarności” z 1980 roku – ruchu, który zadziwił świat. Wyłom w murze imperium Związku Radzieckiego, dokonany przez polskich związkowców, był punktem zwrotnym w historii współczesnej. Dzięki Porozumieniom Sierpniowym NSZZ „Solidarność” – reprezentujący interesy nie tylko pracowników, ale całego społeczeństwa polskiego – pokazał Europie pokojową drogę do przełamania żelaznej kurtyny. Wspominając czas „Solidarności” trudno nie przywołać osób Ojca Świętego Jana Pawła II i bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, bez których wsparcia i poświęcenia zwycięstwo tego wspaniałego ruchu nie byłoby możliwe. Z okazji 30. rocznicy Porozumień Sierpniowych należy szczególnie podkreślić, jak wielkie znaczenie miała obrana przez „Solidarność” metoda walki o polskie interesy – poprzez perswazję, a nie przemoc. Ścieżka wskazana przez „Solidarność” – pokojowej, konsekwentnej walki w majestacie prawa – przyniosła sukces w postaci budowy praworządnej Rzeczpospolitej w zjednoczonej Europie. Wolność zawdzięczamy podjętej przez „Solidarność” demokratycznej kampanii – i tej prawdziwie chrześcijańskiej wspólnocie, umocnionej pod przywództwem Jana Pawła II. NSZZ „Solidarność” był także zaczynem Rzeczpospolitej samorządnej.

Dwutygodnik ZRM NSZZ „Solidarność” Nr 9 (656) 4.09.2010