Województwo Małopolskie 2007

Marek Nawara (wstęp)

Mam przyjemność przekazać Państwu ósmy raport o rozwoju społeczno-gospodarczym naszego regionu   „Województwo Małopolskie 2007”, który wszechstronnie prezentuje zmiany, jakie zaszły w naszym województwie w latach 1999-2007.

Ideą przewodnią tego wydawnictwa jest ukazywanie trendów rozwojowych w naszym regionie, dlatego trzon tegorocznej publikacji stanowią informacje będące kontynuacją zestawień statystycznych prezentowanych w poprzednich wydaniach. Pozwoli to Państwu na porównywanie danych, dzięki czemu otrzymacie Państwo pełną wiedzę na temat obecnej sytuacji w Małopolsce w różnych dziedzinach życia. Ponadto dane dotyczące naszego regionu zostały także przedstawione w szerszym kontekście – na tle wybranych województw Polski.

Wzorem poprzednich edycji w bieżącej publikacji zawarty jest rozdział dotyczący funduszy europejskich, co jest istotne ze względu na zamykanie okresu programowania 2004-2006 i rozpoczęcie nowego, obejmującego lata 2007-2013. W raporcie znajdziecie więc Państwo, między innymi, dodatek ze zdjęciami wybranych inwestycji zrealizowanych w województwie małopolskim współfinansowanych z środków unijnych. Serdecznie dziękuję wszystkim instytucjom, które współpracowały przy powstawaniu tego raportu. Wierzę, że to swoiste kompendium wiedzy o Małopolsce zostanie przez Państwa przychylnie przyjęte, a informacje w nim zawarte będą przydatne zarówno przy opracowywaniu analiz społeczno- gospodarczych jak i przygotowywaniu projektów w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej.