Wybrano samorządowca dwudziestolecia w Małopolsce

Kazimierz Barczyk – przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – zwyciężył w plebiscycie „Samorządowiec XX-lecia w Małopolsce”.

Plebiscyt zorganizowano w związku z 20. rocznicą odrodzenia samorządu terytorialnego. Chodziło o uhonorowanie osoby najbardziej zasłużonej dla samorządu z terenu historycznej Małopolski, obejmującej także województwa podkarpackie, świętokrzyskie i część śląskiego.

„Kazimierz Barczyk zna samorząd od podszewki, uczestniczył w tworzeniu reformy samorządowej. Świetnie czuje styk działalności samorządowej z rządem i z parlamentem. Jako przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski jest niezwykle pomocny przedstawicielom samorządów lokalnych. Zawsze możemy na niego liczyć. Wydaje się w Małopolsce wręcz ikoną samorządu” – powiedziała PAP członek kapituły plebiscytu, wójt Lanckorony Zofia Oszacka.

Nominowani do tego tytułu byli także: marszałek Małopolski Marek Nawara, były marszałek województwa śląskiego Jan Olbrycht, prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała, prezydent Przemyśla Robert Choma, wieloletni były prezydent Rzeszowa Mieczysław Janowski i była wójt Cisnej Elżbieta Łukacijewska.

W skład Kapituły wchodzą: Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Związek Gmin Jurajskich, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Związek Gmin „Szansa Białej Przemszy”. Każdy z tych podmiotów dysponował tyloma głosami, ile samorządów zrzesza – w sumie 277. Laureat otrzymał 259 głosów. Dziesięć lat temu Kazimierz Barczyk został „Samorządowcem X-lecia Małopolski”.

Onet.pl