Tablica upamiętniająca Marka Nawarę w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71

Podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017 w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu (obecnie oficjalna nazwa szkoły to Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa) władze uczelni, zaproszeni goście oraz cała społeczność akademicka wzięli udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej Marka Nawarę, marszałka województwa małopolskiego w latach 1998 – 2002 i 2006-2010, który przyczynił się do powołania i rozbudowy Szkoły. Tablica znajduje się pod arkadą po lewej stronie od wejścia do budynku „Gorce”. Tablica wykonana została z drewna. U góry umieszczono herb Małopolski, godło RP i logotyp Szkoły. U dołu tablicę zdobi motyw podhalańskiej rozetki z roślinną wicią. W środku tablicy, nad napisem znajduje się metalowa plakieta z portretem marszałka Marka Nawary. Tablica została przytwierdzona do ściany kutymi kotwami. Napis na tablicy głosi:

PAMIĘCI MARKA NAWARY
1956-2011
PIERWSZEGO MARSZAŁKA MAŁOPOLSKI
WSPÓŁTWÓRCY ODRODZONEGO SAMORZĄDU POLSKIEGO
WSPÓŁINICJATORA ZAŁOŻENIA, OPIEKUNA I PRZYJACIELA
PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W NOWYM TARGU
PIERWSZEJ UCZELNI W POLSCE POWOŁANEJ NA WNIOSEK SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA
WSPÓLNOTA AKADEMICKA PPWSZ W NOWYM TARGU
AD 2016

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu (w skrócie PPUZ w Nowym Targu) powstała w 2001 roku, jako pierwsza w Polsce uczelnia wyższa utworzona na wniosek samorządu województwa. Marszałkiem Małopolski był wówczas Marek Nawara. Pierwotnie szkoła nosiła nazwę Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu (PPWSZ). Patronat merytoryczny objęły nad nią Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Samorząd Województwa Małopolskiego został największym donatorem Uczelni. Marek Nawara również w swojej drugiej kadencji (2006-2010) jako marszałek Małopolski przyczynił się do rozwoju nowotarskiej uczelni. W kwietniu 2007 roku podpisana została umowa na budowę centrum dydaktyczno-bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Przedsięwzięcie znalazło się na czwartym miejscu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego, czyli listy tzw. 12 projektów kluczowych dla Małopolski, które miały być w pierwszej kolejności finansowane z pieniędzy europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Była to jednocześnie pierwsza inwestycja w województwie, którą zrealizowano z tych środków. Wartość inwestycji wyniosła prawie 43 mln zł (m. in. z pieniędzy europejskich – 23 mln zł, z budżetu województwa – 3,5 mln zł), a jej realizacja zajęła 4 lata. Na przekazanej przez powiat działce w Kokoszkowie powstał obiekt większy od dotychczasowej siedziby PPWSZ. W budynku znajduje się m.in.: aula na prawie 600 miejsc, pomieszczenia biblioteki z czytelnią, kilkanaście sali dydaktycznych, podziemny parking i zaplecze gastronomiczne. Obecnie uczelnia kształci ponad 2 000 studentów na 16 kierunkach. PPWUZ wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie powołała pierwszą w Polsce jednostkę wspólną dwóch uczelni: Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych (PONE). Jej zadaniem jest prowadzenie edukacji i badań naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych, szczególnie takich, które mogą przyczynić się do rozwoju subregionu podhalańskiego. Obecnie Szkoła ma w ofercie czternaście kierunków studiów I stopnia, prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym  oraz jednolite studia magisterskie z fizjoterapii. Ponadto studenci sześciu kierunków (pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, architektury, filologii angielskiej oraz turystyki i rekreacji) mają możliwość kontynuowania nauki i zdobycia tytułu magistra na studiach II stopnia. Ideę powołania do istnienia podhalańskiej Alma Mater odzwierciedla jej logo. Orle pióro i ciupaga nawiązują do góralskiej ślebody (wolności), która umożliwia zdobywanie najwyższych szczytów, również tych naukowych, intelektualnych.