Biblioteka cyfrowa otwarta

Portal medialny.pl

Małopolska Biblioteka Publiczna jest pierwszą publiczną biblioteką cyfrową nastawioną na udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców nie tylko zasobów naukowych i zabytków dziedzictwa narodowego, ale przede wszystkim archiwalnych wydań prasy lokalnej i krajowej.

„Jesteśmy liderami społeczeństwa informacyjnego. Nasza kolejna inicjatywa  – uruchomienia Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej – wpisuje się w program działań zmierzających do uczynienia Małopolski najbardziej zinformatyzowanym regionem” – powiedział podczas konferencji prasowej poświęconej  otwarciu Małopolskiej Biblioteki Publicznej marszałek Marek Nawara.

Jak podkreślali twórcy i patroni przedsięwzięcia, Małopolska Biblioteka Publiczna jest pierwszą publiczną biblioteką cyfrową nastawioną na udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców nie tylko zasobów naukowych i zabytków dziedzictwa narodowego, ale przede wszystkim archiwalnych wydań prasy lokalnej i krajowej. Jak powiedział  jeden z inicjatorów projektu, dyrektor urzędu marszałkowskiego Artur Paszko – Samorząd województwa daje medium, które wypełnia się treściami sprzyjającymi budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy

Zdaniem Anny Wiśniewskiej – dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, zbiory cyfrowe nie będą zastępować tradycyjnych bibliotek, ale łamiąc barierę czasu i miejsca dostępności do zasobów, stanowić będą rodzaj bardzo użytecznej dla czytelników nowej usługi realizowanej przez zwykłą bibliotekę. 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa to wspólne przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Elektroniczny katalog umieszczony na portalu „Wrota Małopolski” umożliwia łatwy i szybki dostęp do archiwalnych wydań czasopism lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, zabytków kultury i zasobów naukowych oraz edukacyjnych. Aktualnie Małopolska Biblioteka Publiczna pozwala na  lekturę ponad 2500 publikacji. Planuje się, że zasób MBC będzie powiększał się w tempie co najmniej 5 tys. nowych publikacji rocznie. Katalog cyfrowej biblioteki skonstruowano tak, by każdy czytelnik mógł w nim z łatwością odnaleźć poszukiwane informacje za pośrednictwem najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej Google.

W ramach realizacji projektu samorząd województwa udostępnił na potrzeby biblioteki cyfrowej  serwery oraz doprowadził do zintegrowania Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej z portalem „Wrota Małopolski”. Za przekształcanie do wersji cyfrowej materiałów bibliotecznych odpowiada Wojewódzka Biblioteka Publiczna, która także udostępniła specjalistyczne oprogramowanie i dba o włączenie  innych bibliotek, regionalnych instytucji kultury, wydawców i jednostek  samorządu terytorialnego do tworzenia MBC. Zbiory biblioteki są dostępne pod internetowym adresem: http://www.mbc.malopolska.pl/

11.07.2007