Marek Nawara in memoriam

Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki 2-3 (128-129)/2016

25 maja minęła 5. rocznica śmierci Marka Nawary, wójta gminy Zielonki w latach 1990-1998, posła na Sejm III kadencji (w latach 1997-1998) i marszałka Małopolski w latach 1998-2002 i 2006-2010 oraz Osoby niezwykle zasłużonej, zarówno dla naszej gminy, jak i dla województwa małopolskiego; człowieka, dla którego praca w samorządzie była służbą i ogromną odpowiedzialnością. Pierwsze wolne wybory samorządowe w Polsce odbyły się 27 maja 1990 roku. Nowo wybrana rada gminy Zielonki powierzyła wówczas Markowi Nawarze funkcję wójta. Przed samorządem stało niełatwe zadanie. Należało wytyczyć główne kierunki rozwoju gminy i konsekwentnie je realizować. Spuścizną po minionym systemie okazały się bowiem drogi w opłakanym stanie, słabo rozwinięta sieć gazowa i wodociągowa, brak sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, fatalna komunikacja, stare, nie remontowane szkoły i katastrofalny stan finansów publicznych. Jako wójt gminy Zielonki Marek Nawara okazał się świetnym gospodarzem, bardzo zaangażowanym w sprawy lokalne, umiejącym przekonać ludzi do swoich pomysłów. Stawiał na edukację i innowacyjność. W obu jego kadencjach stworzono w gminie Zielonki niemal od podstaw infrastrukturę oświatową oraz przeprowadzono pionierską na tamte czasy reformę służby zdrowia, wprowadzając na terenie gminy instytucję lekarza rodzinnego. Zmodernizowano część infrastruktury technicznej i telefonicznej. Bez odważnych, często niepopularnych, decyzji wójta Marka Nawary i wielu inwestycji gmina Zielonki byłaby w zupełnie innym miejscu, niż jest obecnie. W latach 1998-2002 już jako marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara koordynował przygotowania pierwszej strategii rozwoju Małopolski. Stworzono wówczas tzw. Małopolską Listę Szans pionierskie w skali kraju rozwiązanie, które pomagało samorządowi wytyczyć kierunki rozwoju regionu w oparciu o dialog i konsultacje z lokalną społecznością. W 2005 roku w uznaniu wybitnych zasług dla demokracji i rozwoju samorządności Marek Nawara został odznaczony przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2009 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To najbardziej prestiżowe wśród wielu innych odznaczeń jakimi uhonorowano marszałka. Radni województwa małopolskiego, dla którego z takim zaangażowaniem działał, pośmiertnie odznaczyli Marka Nawarę Złotym Medalem za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. Kontynuacją dzieła i propagowaniem idei Marka Nawary po jego śmierci zajmuje się Fundacja jego imienia założona i prowadzona przez wdowę Monikę Karlińską-Nawara. Wspiera ona inicjatywy społeczne, gospodarcze i kulturalne, których celem jest rozwój Małopolski, budowanie jej tożsamości, promowanie kultury, a także wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich.