Medycyna Praktyczna

Marszałek województwa małopolskiego ujawnił wartość kontraktów zawartych z kasą chorych przez podległe mu jednostki.

23 maja marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara jako pierwszy w Polsce ujawnił wartość kontraktów zawieranych przez jednostki mu podległe z Małopolską Regionalną Kasą Chorych. Marszałek uważa, że starostowie powiatów województwa małopolskiego także powinni ujawnić wartość kontraktów podległych im placówek.

Z ujawnionych danych wynika, że w 2001 r. największy kontrakt z Małopolską Kasą spośród placówek podległych marszałkowi zawarł Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Opiewa on na ponad 83 mln zł. Świadczenia o wartości 65 mln zł kasa zakontraktowała z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. L. Rydygiera. SP ZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zawarł kontrakt na 42 mln zł, a Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie na 40 mln zł.

Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia jest zdania, że zapisana w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym jawność finansów kas chorych nie oznacza jawności poszczególnych umów, jeśli strony nie wyrażą na to zgody. Podobne stanowisko zajęło dotychczas dziewięć regionalnych kas.

Marszałek województwa małopolskiego przygotował natomiast nowelizację rozporządzenia dotyczącego konkursu ofert, proponując, by publicznie ogłaszano nie tylko nazwy instytucji, które konkurs wygrały, ale również cenę i liczbę zakontraktowanych świadczeń. Postuluje również, by oferenci mieli możliwość odwoływania się od odrzucenia ich protestu przez kasę do Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.