Pożegnania czas

Dziennik Polski, 10 października 2002

We wtorek w Nowym Sączu marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara podczas spotkania z przedstawicielami powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego podziękował samorządowcom za cztery lata współpracy.

– Wielokrotnie słyszałem takie zdanie, że dla Urzędu Marszałkowskiego województwo kończy się za Wieliczką – powiedział Marek Nawara. – To jest krzywdząca opinia. Świadczą o tym liczne inwestycje, które zostały wykonane w tej kadencji w Nowosądeckiem, Limanowskiem i Gorlickim. Z różnych źródeł udało się znaleźć wiele milionów złotych. Współpraca była naprawdę dobra, za co chciałbym dziś podziękować.
   Marszałek podczas spotkania w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” odniósł się też do głośnej ostatnio sprawy zamiaru likwidacji linii kolejowej z Nowego Sącza do Chabówki. Powiedział, że władze województwa nie widzą potrzeby dofinansowywania trasy, którą w ostatnich latach mało kto podróżuje.
   Starosta nowosądecki Jan Golonka stwierdził, że choć początek współpracy władz powiatowych i marszałkowskich nie był najlepszy – słynna była „bitwa” o meble odziedziczone po Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu – to jednak w tym przypadku później już współdziałanie układało się wzorowo. W podobnym tonie wypowiadali się m. in.: dr Krzysztof Pawłowski – rektor sądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu NLU, wójt Łącka Franciszek Młynarczyk i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Szkaradek, który nie zamierza się ubiegać w br. o ponowny wybór na radnego. (pg)