Rondo im. Marszałka Marka Nawary na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Mostowej w Myślenicach

Uroczystość nadania nazwy nowo wybudowanemu rondu im. Marszałka Marka Nawary w Myślenicach oraz odsłonięcie usytuowanego na nim kamienia pamiątkowego odbyła się 31 października 2011 roku (Marszałek Marek Nawara zmarł 25 maja 2011 roku).  Pomysłodawcą nadania nazwy był ówczesny burmistrz Myślenic Maciej Ostrowski. Inicjatywę burmistrza poparli radni miejscy. W głosowaniu nad uchwałą 12 radnych opowiedziało się za jej przyjęciem, a ośmioro wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Rondo im. Marszałka Marka Nawary znajduje się w ciągu ul. Piłsudskiego, na trakcie komunikacyjnym łączącym Myślenice z Zarabiem.

Na centralnej wyspie ronda stoi tablica w formie dużego, prostokątnego, poziomo osadzonego kamienia z napisem ułożonym z metalowych liter: „Rondo im. Marszałka Marka Nawary”. Jest ona najlepiej widoczna dla wjeżdżających na rondo od strony Myślenic. Tło dla kamienia stanowi ściana roślinności (cyprysy). W uroczystości odsłonięcia kamienia i nadania rondu w Myślenicach imienia pierwszego Marszałka Małopolski udział wzięli m.in: żona – Monika Karlińska-Nawara, ówczesny marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, ówczesny przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Jerzy Gryga, oraz gospodarze miejsca: ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach Jerzy Grabowski oraz ówczesny burmistrz Maciej Ostrowski.

Po śmierci Marszałka Marka Nawary burmistrz Maciej Ostrowski napisał: –  „Z jego wiedzy i doświadczenia czerpałem inspirację do pracy w samorządzie. (…) Marek Nawara był nauczycielem dla mnie i całego pokolenia samorządowców. Obudził w nas odpowiedzialność za nasze „małe ojczyzny”. Powtarzał zawsze by wierzyć w potencjał mieszkańców, by wierzyć w siłę Małopolski. (…) Walczył o rozwój naszego regionu, walczył o swoje zdrowie do końca! Nigdy się nie poddawał. (…) Doradzał nam, ganiał za złe decyzje. Bardzo wiele mu zawdzięczam – przede wszystkim pasję i odwagę w działaniu. (…) Nie ulega wątpliwości, że Marek Nawara był największym ze znanych mi samorządowców”.

W uzasadnieniu do uchwały Nr 102/XIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2011 r. czytamy: „Marek Nawara był wysokiej klasy samorządowcem – jednym z największych ekspertów i twórców idei samorządności w Polsce. Z jego wiedzy i doświadczenia czerpało inspirację do pracy w samorządzie wielu wybitnych polityków nie tylko z Myślenic, ale także całej Małopolski. Marek Nawara był nauczycielem dla całego pokolenia samorządowców. Obudził w nas odpowiedzialność za nasze „małe ojczyzny”. Powtarzał zawsze by wierzyć w potencjał mieszkańców, by wierzyć w siłę Małopolski. Prywatnie i zawodowo był człowiekiem o niespotykanej sile i determinacji. Walczył o rozwój naszego regionu. Los Myślenic nigdy nie był obojętny Markowi Nawarze. Zawsze angażował się w realizowane w naszej Gminie projekty. Podejmował aktywne działania lobbując na rzecz przyznania nam kolejnych milionów z kasy Województwa czy Unii Europejskiej. To zaangażowanie widoczne jest m.in. w funkcjonujących dziś obiektach sportowych, takich jak hala czy strzelnica. Był orędownikiem lokalnych kultur w Myślenicach. Uczestniczył w wydarzeniach artystycznych podnosząc swoim autorytetem ich rangę. Doradzał w pozyskiwaniu środków finansowych – wreszcie współdecydował o ich dystrybucji wśród ludzi i organizacji kulturalnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Wspierał Myślenice promując ich rozwój i nowoczesność. Podkreślał przy wielu okazjach innowacyjność Myślenic i determinację. Towarzyszył nam w wielu ważnych momentach. Był współtwórcą idei strefy ekonomicznej w Myślenicach i jej propagatorem. Marek Nawara: W latach 1990 – 1998 był wójtem Gminy Zielonki. W roku 1997 został wybrany posłem na sejm III kadencji. W latach 1998 – 2002 oraz 2006 – 2010 pełnił funkcję Marszałka Województwa Małopolskiego”.