Tablica Pamiątkowa w hali widowiskowo – sportowej w Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach – Zarabiu, ul. Zdrojowa 9

Tablica pamiątkowa znajduję się na ścianie, po lewej stronie od wejścia na halę widowiskowo-sportową Centrum Sportu i Rekreacji. Tablica stanowi formę podziękowania i jednocześnie upamiętnienia osób, które przyczyniły się do budowy  Centrum Sportu i Rekreacji na Zarabiu w Myślenicach. Jedną z nich był Marszałek Marek Nawara. Napis na tablicy głosi:

„Sport to najlepsza droga do pokonania granic Jan Paweł II”

W PODZIĘKOWANIU ZA POMOC WSPARCIE PRZY BUDOWIE HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ W MYŚLENICACH
MARKOWI NAWARZE – MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
STANISŁAWOWI BISZTYDZE – SENATOROWI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MARKOWI ŁATASOWI – POSŁOWI NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W IMIENIU MIESZKAŃCÓW GMINY MYŚLENICE
MACIEJ OSTROWSKI – BURMISTRZ MYŚLENIC
JERZY GRABOWSKI – PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
MYŚLENICE 14 KWIETNIA 2009

Aktywizacja turystyczna i rekreacyjna jest jednym z istotnych celów strategicznych planowanego rozwoju miast i stref podmiejskich w Małopolsce. Koncepcja zagospodarowania obszaru Zarabia w Myślenicach opierała się na wykorzystaniu potencjału środowiska naturalnego i lokalnych uwarunkować. Nie bez znaczenie dla Myślenic jest też bliskość Krakowa i dostępność komunikacyjna miejsca dzięki istniejącej od dawna, a w ostatnich latach zmodernizowanej drodze krajowej nr 7 lepiej znanej jako Zakopianka. Uczynienie z Zarabia strefy wypoczynku, rekreacji i sportów z uwzględnieniem odpowiedniej infrastruktury wymagało znacznych nakładów finansowych. Rozwiązaniem dla tego problemu stały się fundusze europejskie, o których przeznaczeniu decydował i decyduje samorząd województwa. To właśnie dzięki Markowi Nawarze, który stał na czele władz regionalnych w latach 2006-2010, część rozdysponowywanych wówczas pieniędzy europejskich trafiła do Myślenic. Myślenickie Zarabie zrewitalizowane zostało z dotacji pochodzącej z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Za przekazaną przez Województwo Małopolskie kwotę 14 mln zł (koszt całości inwestycji to 18 mln), mieszkańcy Myślenic, okolicznych miejscowości oraz od zawsze tłumnie odwiedzający Zarabie krakowianie i turyści z innych części Polski mogą korzystać z parku miejskiego, rozbudowanego centrum sportu i rekreacji, strzelnicy, kortów oraz skate parku. Budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Myślenicach oddano do eksploatacji roku 2009. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 287/XL/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r obiekty przekazano Spółce „Sport Myślenice sp z.o.o. Wybudowany obiekt posiada boisko o pełnych wymiarach do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej, nożnej halowej, footsala, widownię z ok. 600 miejscami siedzącymi, pełne zaplecze szatniowo -sanitarne, gastronomiczne, siłownię, fitness, saunę, solarium, hydromasaż, odnowę biologiczną. Od 1 stycznia 2014 roku z bazy treningowej w Myślenicach korzystają piłkarze Wisły Kraków. Korzystając z pieniędzy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  (MRPO) w latach 2007-2013 Gmina Myślenice zrealizowała 348 projektów o łącznej wartości ponad miliarda złotych. Blisko połowa z nich dotyczyła inwestycji poprawiających ochronę środowiska, a 1/3 – projektów wspierających rozwój nowych technologii w biznesie. Według rankingu Gazety Krakowskiej w przeliczeniu na jednego mieszkańca Myślenice znalazły się na pierwszym miejscu wśród beneficjentów MRPO.  W tym okresie gmina zdobyła ponad 148 750 000 zł. Na jednego mieszkańca przypadło więc 3600 zł.