Tablica i drzewko pamięci przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, przy ulicy Racławickiej

23 maja 2016 roku, w 5 rocznicę śmierci Marka Nawary, na skwerze przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Racławickiej 56 w Krakowie, zasadzony został dąb i odsłonięta pamiątkowa tablica. W ten sposób przyjaciele i współpracownicy Marka Nawary – pierwszego Marszałka Małopolski, sprawującego tę funkcję przez dwie kadencje uczcili jego pamięć. Inicjatywie patronowali ówczesny Marszałek Województwa Jacek Krupa oraz żona, Monika Karlińska-Nawara. Drzewo poświęcone Markowi Nawarze rośnie tuż obok dębu papieskiego św. Jana Pawła II, posadzonego w czerwcu 2009 roku, aby przypominać o genezie święta Małopolski, które przypada na dzień 10 czerwca. Święto Małopolski ustanowione zostało w trakcie II kadencji marszałka Marka Nawary.

10 czerwca jest dla wielu Polaków, a zwłaszcza Małopolan, datą wyjątkową. Przypadające na ten dzień Święto Małopolski, osadzone jest na fundamencie uniwersalnych wartości związanych z osobą i dziełem Ojca Świętego Jana Pawła II, służy budowaniu małopolskiej wspólnoty oraz umacnianiu tworzących ją więzów. Ustanowienie święta Małopolskie na dzień 10 czerwca 2009 roku upamiętnia trzy rocznice: 30-lecie mszy papieskiej na Błoniach, 20-leciemwolnej Polski i 10-lecie Samorządu Regionalnego, którego współtwórcą był także Marek Nawara.

Rosnące przez Urzędem Marszałkowskim drzewo pamięci Marka Nawary i drzewo papieskie to dęby szypułkowe (Quercus robur). Jest to gatunek długowieczny, żyje ponad 700 lat. Jest powszechnie uważany za jedno z najszlachetniejszych drzew i praktycznie wszędzie na terenie swojego występowania cieszy się wyjątkowym szacunkiem i sympatią. Ze względu na okazałe rozmiary jakie osiąga, sprawia majestatyczne wrażenie. Najstarsze i najokazalsze polskie Dęby mają swoje imiona (Chrobry, dąb Błażyńskiego, Chrześcijanin, Bartek, Rus, Poganin, Uparty Mazur). Niestety żaden z nich nie rośnie w Małopolsce.

Sadzenie drzew to tradycja wywodząca się z prastarych wierzeń, które przypisywały drzewom nadprzyrodzone moce. Drzewa uważane były za opiekunów domowego miru, stanowią symbole trwania i nieprzemijalności. W naszym kręgu kulturowym drzewom, w tym przede wszystkim dębom i lipom, od zarania dziejów przypisywano szczególne znaczenie. Widać to w legendach, mitach i opowiadaniach związanych z wierzeniami między innymi Słowian. Dąb jest symbolem siły, sławy i szlachetności (pojawia się m.in. w prasłowiańskim wyobrażeniu wszechświata – zdaniem naszych przodków, w koronach tych drzew mieszkali bogowie).Symboliczne znaczenie drzew wywodzące się z czasów przedchrześcijańskich trwa nadal w kulturze łacińskiej. Bogata symbolika drzew zachęca do kultywowania tradycji sadzenia ich w celu upamiętnienia ważnej postaci czy wydarzenia.

Ciekawostką jest, że piątą rocznicę śmierci Marka Nawary w maju 2016 roku uczczono także w Peru. Uczestnicy wyprawy „CORDILLERA BLANCA – PERU, MAJ 2016” pierwsze polskie wejście na szczyt Nevado Mateo (5150 m n.p.m.) zadedykowali pierwszemu marszałkowi Małopolski.