Tablica pamiątkowa na budynku Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3 w Nowy Sączu

Wykonana z mosiądzu tablica, wmurowana została we wnękę cokołu, wybudowanego po lewej stronie schodów prowadzących do południowego skrzydła budynku nowosądeckiego Sokoła. Na tablicy od góry umieszczono reliefy herbu Małopolski, Godła Rzeczypospolitej oraz herbu Miasta Nowego Sącza. Poniżej znajduje się napis – preambuła:

Dla uczczenia przełomu tysiącleci, na chwałę naszych Ojców, a na pożytek współczesnych i przyszłych pokoleń, przywracamy świetność historycznym murom Sokolni Sądeckiej, aby mogła służyć kulturze narodowej w trzecim tysiącleciu, jako siedziba Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Dalej informacja o zrealizowanej inwestycji oraz zaangażowanych w budowę instytucjach i osobach:

Modernizacja i rozbudowa budynku sądeckiego SOKOŁA rozpoczęta w roku 700-lecia Nowego Sącza, finansowana z budżetów państwa, Małopolski i miasta, jest kontynuacją dzieła przodków, którzy stworzyli dumnego Sokoła – ostoję polskości w czasach zaborów. W Roku Wielkiego Jubileuszu oddajemy społeczeństwu w użytkowanie Skrzydło Południowe „Sokoła”.

Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego (od lewej)
Jerzy Buzek Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Czerwiński Prezydent Nowego Sącza

Anno Domini 3.XI.2000

8 listopada 1999 r. w sali nowo sądeckiego ratusza została uroczyście podpisana przez Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę, Prezydenta Nowego Sącza Andrzeja Czerwińskiego i Starostę Nowosądeckiego Jana Golonkę Deklaracja Woli „przywrócenia świetności sokolni sądeckiej, aby mogła służyć kulturze narodowej w trzecim tysiącleciu jako siedziba Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ”. Dokładnie rok później, 8 listopada 2000 roku oddano do użytku gruntownie odremontowane skrzydło południowe budynku. Na parterze usytuowano małą salę kinową im. Piotra Kosińskiego – kameralną, gwarantującą widzom komfort i najwyższą jakość projekcji filmowych. Piętro zajęła sala małych form im. Romana Sichrawy – miejsce kameralnych koncertów, recitali, spotkań. Na II piętrze – sala im. Bolesława Barbackiego, będąca głównie siedzibą Klubu Tańca Towarzyskiego AXIS, a w przyziemiu sala kominkowa im. Stanisława Flisa.

MCK Sokół istniał od 1975 do 1998 w województwie nowosądeckim jako Wojewódzki Ośrodek Kultury. Od 1999 roku jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i finansowo-ekonomicznym, której organizatorem jest województwo małopolskie. W tym właśnie roku instytucja przyjęła nazwę Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Nazwa własna „Sokół” jest ukłonem w kierunku tradycji sokolstwa polskiego, którego dawny budynek stał się w 1993 siedzibą ośrodka. Na ziemi sądeckiej organizacja ta działała od roku 1887 będąc wówczas centrum życia kulturalnego Sądecczyzny. W chwili przejęcia budynku „Sokoła” przez Gminę (1993 r.) znajdował się on w stanie bliskim całkowitej destrukcji. Budynek zaczął funkcjonować jesienią 1993 po dokonaniu najpilniejszych prac remontowych. Wkrótce rozpoczął się kolejny, trwający ponad 10 lat remont, który miał przystosować obiekt do wszelkiego typu działalności kulturalnej. W listopadzie 1999 została podpisana przez ówczesnego marszałka województwa małopolskiego Marka Nawarę deklaracja woli „przywrócenia świetności sokolni sądeckiej”, w roku 2000 oddano do użytku skrzydło południowe, a w roku2004 otwarto nowy gmach „Sokoła”. Miasto zyskało salę teatralną i koncertową. Rozpoczęła też działalność Galeria Sokół.

Podczas pierwszej kadencji Marka Nawary jako Marszałka Małopolski (1998-2002) Województwo Małopolskie w celu efektywnego zarządzania ofertą kulturalną regionu rozpoczęło proces unowocześniania instytucji kultury pod względem zarządzania, finansowania, programowania działalności oraz wyposażenia obiektów. Największym zadaniem inwestycyjnym w tym zakresie była rozbudowa i modernizacja budynku Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, realizowana w celu podniesienia standardów świadczonych przez instytucję usług, zwiększenia dostępności mieszkańców do oferty kulturalnej oraz zapewnienie bazy lokalowej dla działalności impresaryjnej i prezentacji środowisk kulturotwórczych subregionu sądeckiego.

Otwarcie skrzydła południowego Sokoła w roku 2000 odbyło się z udziałem ówczesnego Premiera RP Jerzego Buzka i było znaczącym wydarzeniem dla całego regionu. Tak opisywała to prasa (Dziennik Polski 10.11.2000)

„Lot w trzecie tysiąclecie W środowy późny wieczór sądecki „Sokół” przebudził się do nowego lotu w trzecie tysiąclecie. Z udziałem znamienitych gości oddano, po odnowieniu i rozbudowie, południowe skrzydło gmachu nierozerwalnie od ponad stu lat związanego z dziejami miasta. […]. Bliższą i dalszą historię „Sokoła” pokazał film zrealizowany przez Regionalną Telewizję Kablową. Z ekranu do sądeczan przemówił premier Jerzy Buzek, gratulując tak godnego nawiązania do sokolego dziedzictwa. A potem całe towarzystwo przeniosło się pod gołe niebo, przed fasadę nowego skrzydła. […] Niemal w komplecie zjawili się burmistrzowie i wójtowie miast i gmin Sądecczyzny. Chór Scherzo zaśpiewał „A po nocy przychodzi dzień…”. Reflektory oświetlały kolejno godła Polski, Małopolski i Nowego Sącza (równolegle górale na trombitach odgrywali hymn narodowy, hejnał krakowski i sądeckie kuranty). Nagle „zapalił się” wywieszony z balkonu akt lokacji miasta, w górę poszły baloniki udekorowane różnokolorowymi wstążeczkami. Goście zgromadzili się przed wejściem i pamiątkową tablicą […]. Marszałek Marek Nawara, wicewojewodowie Jerzy Meysztowicz i Tadeusz Parchański, posłowie Andrzej Szkaradek i Zygmunt Berdychowski oraz prezydent Andrzej Czerwiński w towarzystwie szefów sądeckich placówek kulturalnych przecięli wstęgi 11 muz (do tradycyjnych 10 – doszła następna, typowo sądecka, muza opiekująca się… życiem społecznym). […] – Od początku wierzyłem w powodzenie tego zadania. Utwierdziło mnie w tej wierze zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego i naszych parlamentarzystów. Budynek „Sokoła” ma szansę, po gruntownej modernizacji i rozbudowie, stać się wiodącą dla miasta i regionu, instytucją kultury – stwierdził w pożegnalnym toaście podczas sokolego bankietu prezydent Andrzej Czerwiński”.