Tablica pamiątkowa na murze okalającym teren kościoła pw. Św. Jakuba w Więcławicach Starych

W październiku 2008 roku Marszałek Małopolski Marek Nawara otworzył uroczyście Małopolski Szlak Świętego Jakuba, który wytyczony został od Sandomierza do Krakowa przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice, Pałęcznice, Niegardów i Więcławice. Centralne uroczystości związane z otwarciem Szlaku odbyły się w Małopolsce, w parafii pw. Św. Jakuba w Więcławicach. Dla upamiętnienia i jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie marszałka Marka Nawary w utworzenie szlaku na murze okalającym kościół, po prawej stronie od wejścia na schody prowadzące do świątyni zamontowano pamiątkową tablicę. Napis na tablicy głosi:

Szukajcie prawdy jasnego promienia!
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg.
Adam Asnyk
W podziękowaniu tym, którzy przed 10. Laty wytyczyli
Małopolską drogę św. Jakuba do Composteli
i przyczynili się do jej otwarcia
Wyrażamy wdzięczność
Samorządowi Województwa Małopolskiego
ze śp. Markiem Nawarą,
Marszałkiem Małopolski
Oraz wielu zaangażowanym
w to dzieło osobom,
które swą praca dały początek
naszemu pielgrzymowaniu
Bractwo i Wspólnota Parafii
Św. Jakuba Ap. w Więcławicach
Więcławice Stare 20 października 2018

Prostokątna tablica wykonana jest z czarnego marmuru. Oprócz inskrypcji tablicę zdobią Herb Województwa Małopolskiego (na górze) i (na dole) znak pielgrzymi św. Jakuba– muszla, jeden z symboli pielgrzymujących do położonej w północno-zachodniej Hiszpanii miejscowości Santiago de Compostela, w której znajduje się, odkryty w dziewiątym wieku, grób św. Jakuba Apostoła. Sam św. Jakub przedstawiany jest często z pielgrzymim kijem, sakwą i muszlą. Umieszczony koło kościoła w Więcławicach drogowskaz z muszlą został poświęcony przez Papieża Benedykta XVI w czasie jego wizyty w Krakowie 28 maja 2006 roku. Uroczystej liturgii odprawionej w kościele w Więcławicach w związku z otwarciem szlaku przewodniczył Ks. Józef Guzdek, wikariusz generalny arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Przebieg „Szlaku Jakubowego” w Polsce nie jest przypadkowy. Trasa wyznaczana jest po uprzednich badaniach historycznych. Porównuje się m.in. przebieg średniowiecznych traktów handlowych. Oto jak uzasadnia przebieg Małopolskiej Drogi św. Jakuba dr Franciszek Mróz – jeden z jej projektantów: – Niewielkie odległości między miejscowościami z kościołami parafialnymi pw. św. Jakuba, położonymi na wyraźnej linii ciągłej od Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice, Pałecznicę, Niegardów, Więcławice Stare, Kazimierz, Sankę, Palczowice do Bestwiny, według historyków, przemawiają za istnieniem w średniowieczu w Małopolsce szlaku pątniczego do grobu św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela. Historycy twierdzą, że świątynie św. Jakuba położne przy tym szlaku mogły pełnić rangę kościołów stacyjnych. Ich usytuowanie w bliskiej odległości od siebie (nie przekraczającej 30 km na odcinku Sandomierz – Kraków) umożliwiało przejście każdego z kolejnych odcinków drogi w ciągu jednego dnia. Badane są także materiały historyczne będące świadectwami, które potwierdzają pielgrzymi trud podejmowany przez pątników z różnych stron naszego kraju. Na Małopolskim Szlaku św. Jakuba wędrujący mają możliwość noclegów w wyznaczonych przez organizatorów – głównie w parafiach, ośrodkach agroturystycznych. Nie ma jeszcze specjalnej sieci schronisk takich jak w Hiszpanii z uwagi na, jak na razie, niewielkie potrzeby. Pątnicy wyruszający w trasę zaopatrują się w „pielgrzymie paszporty”. Niektóre polskie szlaki św. Jakuba wydały już swoje przewodniki, a w opiekę i nadzór nad poszczególnymi odcinkami szlaku włączają się gminy, placówki szkolne, harcerskie, organizacje turystyczne i parafie. Przy parafii w Więcławicach działa Bractwo św. Jakuba. Pomysł utworzenia Bractwa powstał w lipcu 2007 r. podczas spotkania małopolskich pielgrzymów, które zorganizował ks. Ryszard Honkisz – proboszcz parafii. Bractwo oficjalnie rozpoczęło działalność 8 grudnia 2007 r. Członkami honorowymi Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych są: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, ks. Arcybiskup Julián Barrio Barrio, Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, Ks. Biskup Kazimierz Górny oraz O. Roman Wcisło MS.
Adres Bractwa św. Jakuba:
Więcławice Stare, ul. św. Jakub 107,
32-091 Michałowice/Kraków
www.caminogalicja.pl
e-mail: biuro@caminogalicja.pl