Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000-2006

Szanowni Państwo, Reforma ustroju państwa umożliwiła powstanie 16 województw – podmiotów polityki regionalnej. Samorząd województwa odpowiedzialny jest za rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Podstawowym instrumentem realizowania tej polityki jest strategia rozwoju województwa. Mam zaszczyt przedstawić Państwu dokument „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego“. Pomimo naturalnych zróżnicowań subregionalnych i politycznych „Strategia“ została jednogłośnie przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu …

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2000-2006 Czytaj więcej »