Wręczenie Nagrody im. Jerzmanowskich

Wystąpienie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Eminencjo Księże Kardynale, Wielce Szanowni Państwo, Droga Laureatko, Odnowienie Nagrody im. Anny i Erazma Jerzmanowskich z udziałem Województwa Małopolskiego w pewien symboliczny sposób odnosi się do tych wartości i tych tradycji, które w Małopolsce zawsze były i są nad wyraz silnie reprezentowane. Małopolanie czcząc pamięć Erazma Jerzmanowskiego wielkiego uczonego, przedsiębiorcy i filantropa dostrzegają w tej postaci wzorzec człowieka renesansu. Wzorzec ten ze względu na naszą historię jest szczególnie przez nas akceptowany, odnosi się, bowiem do tej części naszych dziejów, które wybitnie pozytywnie zaznaczyły się w świadomości Polaków. Przyczyniając się do odnowienia Nagrody im. Anny i Erazma Jerzmanowskich Nagrody, która ma charakter ogólnopolski a nazywana jest także Polskim Noblem Województwo Małopolskie potwierdza, że jest ważnym regionem stanowiącym liczący się podmiot polityki państwowej, a także polityki europejskiej. Nie jest tajemnicą, że wszystkie nasze wysiłki skupiamy na celu, jakim jest stworzenie z Małopolski Europejskiego Regionu Wiedzy. Nagroda im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod Patronatem Województwa Małopolskiego ma także pewien bardzo ważny wymiar promocyjny dla idei samorządności. Chcę powiedzieć, że począwszy od budowania regionów po reformie ustroju politycznego Państwa, po długim czasie poszukiwania wolności, budowanie tożsamości samorządowej polegało na wdrażaniu zasady pomocniczości. Dzisiejsze spotkanie oraz osoba Laureatki Nagrody im. Anny i Erazma Jerzmanowskich, jej działalność, bardzo mocno w tę zasadę pomocniczości się wpisują. Wymiar symboliczny ma także data dzisiejszego spotkania w setną rocznicę śmierci Fundatora Nagrody Erazma Jerzmanowskiego. Samorząd regionalny ma dziesięć lat. Łączą się, zatem rocznice: odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku i ustanowienia samorządu regionalnego w 1999 roku. Samorząd regionalny Małopolski jest fundatorem kilku różnych nagród. Nagroda im. Anny i Erazma Jerzmanowskich jest jednak wśród nich najważniejsza. Pomysł odnowienia Nagrody zrodził się podczas mojej rozmowy z Panem Profesorem Białasem i Panem Profesorem Wyrozumskim. Dzisiaj w tym ważnym dla wszystkich Polaków miejscu na Zamku Królewskim na Wawelu możemy radować się, że odnowiliśmy tak ważne dzieło Polaka, który dostrzegał w swoim życiu wielość ważnych aspektów, a jeden, zapewne najważniejszy, to ten ogromny wymiar humanitarny. Panowie Profesorowie, myślę tak, że pewnie nie odnowilibyśmy tej Nagrody, gdyby do tego naszego spotkania i naszej rozmowy nie doszło. Ale nie odnowilibyśmy jej także, gdyby Sejmik Województwa Małopolskiego nie nadał Nagrodzie im. Erazma i Anny Jerzmanowskich statusu nagrody pod patronatem Województwa Małopolskiego. Kończąc, pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że Nagrodę im. Erazma i Anny Jerzmanowskich będziemy mogli wręczać corocznie, o czym także i przed tym spotkaniem była mowa. Serdeczne gratulacje, droga Laureatko, jak przeczytałem, droga Janko. Dziś wszyscy mamy tremę. Panie Profesorze, pozwolimy sobie razem wręczyć tę nagrodę. Wszystkiego dobrego.

Pauza Akademicka
Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności
19.02.2009